மறைந்த முப்படைத்தளபதி பிபின் ராவத்திற்கு 64 மீட்டர் நீளமுள்ள துணியில் ஓவியம் வரைந்து மாணவர்கள் அஞ்சலி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *