ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையும் முக்கியம்:

“உப்பு உட்கொள்ளலைக் குறைப்பது அவசியம் என்றாலும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை உயர் ரத்த அழுத்தத்தை தடுப்பதிலும் கட்டுப்படுத்துவதிலும் மிகவும் முக்கியம்” என்கிறார் Dr. ரவி ஆர் காஸ்லிவால், மேதாந்தா, குருகிராமில் உள்ள இதய ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் தலைவர். “வழக்கமான உடற்பயிற்சி, ஆரோக்கியமான எடை பராமரிப்பு, மன அழுத்தைக் குறைத்தல், பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் முழு தானியங்கள் நிறைந்த சீரான உணவு ஆகியவை இரத்த அழுத்தைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க உதவும்.”

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *