யுபி யோதாஸ் அணியை விட தொடர்ச்சியாக முன்னிலை பெற்று ஆட்டம் முழுதும் ஆதிக்கம் செலுத்திய பெங்கால் வாரியர்ஸ் சீசனின் 5வது வெற்றியை பெற்றது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *