இயற்பியல், கணிதம் போல வேதியியல் பாடமும் அடிப்படையான அறிவியல் பாடங்களில் ஒன்று. அதில் ஆர்வத்தோடு படிப்பவர்களுக்கு நல்ல எதிர்காலமும் காத்திருக்கு. நம்மை சுற்றியும் நமது உடலுக்குள்ளும் சதா வேதியியல் மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும்.

நாம் சாப்பிடும் உணவு சத்துக்களாக மாறுவது, நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் அந்த நிலையை அடைவதற்கு எடுத்துக் கொண்ட மாற்றங்கள், இந்த உலகத்தில் உயிரினங்கள் தோன்றியது முதல் இன்று வரையிலான அதன் வளர்ச்சிகள் என சகலத்திலும் வேதியியல் ஒளிந்திருக்கிறது. எனவே வேதியியலை படிப்பதிலும் ஆராய்வதிலும் என்றைக்குமே தேவை குறையாது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: