நளின் குமார் கடீலுக்குப் பதிலாக புதிய கர்நாடக பாஜக தலைவராக பி.ஒய்.விஜயேந்திரா அதிகாரப்பூர்வமாகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: