எட்டு ஆண்டுகளில் தீபாவளி நாளில் சிறந்த காற்றின் தரத்தை டெல்லி கண்டது, ஆனால் தடையை மீறி பட்டாசு வெடித்ததால் மீண்டும் மாசு அளவு அதிகரித்துள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: