நுகர்வோரிடமிருந்து பணம் நேரடியாக ஓட்டுநருக்கு செல்கிறது, எந்த இடைத்தரகர்களும் இதில் இல்லை.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *