பிரம்மகால்-யமுனோத்ரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சில்க்யாரா மற்றும் தண்டல்கான் இடையே கட்டப்பட்டு வரும் சுரங்கப்பாதையின் ஒரு பகுதி நவம்பர் 12 அன்று இடிந்து விழுந்தது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: