நீமுச் மாவட்டத்தில் நடந்த தேர்தல் பேரணியில் மாநிலத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என உறுதியளித்தார் ராகுல். 

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: