2019 இல் 6,72,000 குழந்தைகள் உட்பட 2.5 மில்லியன் உயிர்கள் பலியாகியுள்ளன. கோவிட் காலங்களில் கோவிட் நிமோனியா பாதிப்புகளின் அதிகரிப்பு நிமோனியாவால் இறந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் கணிசமாக உயர்த்தி உள்ளது என பல ஆய்வறிக்கைகள் உறுதிப்படுததி உள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *