”14 வருடங்கள் வனவாசம் செய்து இலங்கையின் அரசனான ராவணனை தோற்கடித்த பிறகு ராம பிரான் சீதை மற்றும் லக்‌ஷ்மணருடன் அயோத்திக்கு திரும்பிய தினமே தீபாவளியாக கொண்டாடப்படுகிறது”

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: