சட்டைநாதர் கோயிலில் முதலமைச்சரின் மகள் சாமி தரிசனம். அனைத்து சன்னதிகளிலும் அர்ச்சனை செய்து வழிபாடு நடத்தினார். செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ்18 தமிழ்நாடு.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: