அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் முன்னாள் உதவியாளர் காசி -யின் இல்லத்தில் வருமானவரித்துறை சோதனை. செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ்18 தமிழ்நாடு.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: