Dindigul ITI | அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இருக்கைகளின் சேர்க்கைக்கான ஒதுக்கீடு விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *