விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் விநாயகர் சிலைகளை வாங்கிச் செல்லும் பக்தர்கள் | Photo Album

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: