தான் விரும்பிய பெண்ணை திருமணம் செய்ய வேண்டி தினமும் சிவனை வேண்டி வந்தவர், வேண்டுதல் நிறைவேறாததால் சிவனின் சிலையை திருடியுள்ளார்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: