அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத ஒதுக்கீட்டில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான பொறியியல் கலந்தாய்வு இன்று தொடங்குகிறது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: