லோக்டாக் ஏரியில் அமைந்துள்ள இந்த கிராமத்தில் மீன்பிடித்தலை முக்கிய தொழிலாக கொண்ட சுமார் 330 குடிசைவாசிகள் வசிக்கின்றனர்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: