மக்கள் ஏன் இந்த சானிட்டைசர்களை உபயோகிக்கக் கூடாதென பல காரணங்களைச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது, அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம்.  

* மெத்தனால், 1-புரோபனால், பென்சீன், அசிட்டல்டிஹைடு அல்லது அசெட்டால் கொண்ட தயாரிப்புகள், இவை இருப்பதாக லேபிளிடப்பட்ட சானிட்டைசர்களை பயன்படுத்தக் கூடாது.

* சோதனையில் நுண்ணுயிர் மாசுபாடு இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அவற்றைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

ஹேண்ட் சானிடைசர் (சித்தரிப்பு படம்)

ஹேண்ட் சானிடைசர் (சித்தரிப்பு படம்)
pexels

* எத்தில் ஆல்கஹால், ஐசோபுரோபைல் ஆல்கஹால் அல்லது பென்சல்கோனியம் குளோரைடு போன்றவை தேவையான அளவைவிடக் குறைவாக இருந்தால் பயன்படுத்தக் கூடாது.

* உணவு அல்லது குளிர்பானம் போன்ற கன்டெய்னரில் வைக்கப்பட்ட சானிட்டைசர்களை பயன்படுத்தக் கூடாது. ஏனெனில், அவற்றை உணவு என நினைத்து உட்கொண்டு விடும் அபாயம் உள்ளது.

* சானிட்டைசரின் தரம் மற்றும் உற்பத்தி செயல்முறை குறித்து அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் பலமுறை கேட்டும், பதிலளிக்காத சானிட்டைசர் தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พนันบอล
Judi Bola Situs Slot Gacor link Slot Gacor Judi Bola Parlay Link Slot Gacor Situs Slot Gacor Situs Slot Gacor Hari Ini Slot Gacor Hari Ini Bocoran Slot Gacor hari ini Situs Slot Gacor