அமெரிக்க கட்டுப்பாட்டாளர்கள் தற்போது CSL Behring’s Hemgenix-hemophilia B மரபணு சிகிச்சைக்கு அனுமதி அளித்து, இதை உலகின் மிக விலை உயர்ந்த மருந்தாக உருவாக்கியிருக்கின்றனர். இந்த மருந்தின் விலை , இந்திய ரூபாயில் 28.58 கோடி மதிப்புடையது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พนันบอล