அவரிடம் கோயிலில் இருந்த CCTV காட்சிகளை காண்பித்து கேள்வி எழுப்பினர்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พนันบอล