தமிழக காங்கிரஸில் நிலவும் கோஷ்டி பூசல் குறித்து டெல்லி மேலிட தலைவர்களிடம் விளக்கம் அளிக்க 11 காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் டெல்லி சென்றுள்ளனர்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พนันบอล