நகுலேஸ்வரம், இலங்கை பஞ்ச ஈஸ்வரத் தலங்களில் ஒன்று. இங்குள்ள ஈஸ்வரனை வழிபட்டால் பித்ரு தோஷங்கள் தீரும் என்கிறார்கள். சோழர்கள் காலம் முதற்கொண்டு வரலாறு கொண்ட இந்தத் தலம் குறித்து அறிந்துகொள்வோம், வாருங்கள்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พนันบอล