இந்த உரிமங்களை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் பெறுவதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக உரிமத்தை பெறுவதற்கான கட்டணத்தில் தள்ளுபடி வழங்குப்படவுள்ளது. இந்த உரிமத்துக்காக எண்ட்ரி கட்டணம், உரிமக் கட்டணம், பதிவுக் கட்டணம் உள்பட இன்ன பிற கட்டணங்கள் மற்றும் வட்டி, கூடுதல் கட்டணம், அபராதத் தொகை போன்றவற்றை நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டி வரும். இந்த கட்டணங்களில் பாதி அல்லது முழு தொகையை தள்ளுபடி செய்ய தொலைத்தொடர்பு துறை அமைச்சகம் முடிவு செய்திருப்பதாக வரைவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.