ஒரு வேலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி படித்த ‘Entire Political Science’ படிப்பில் பட்டம் பெற்றிருந்தால் படித்தவர் என சொல்லியிருப்பார்” என கேலி செய்துள்ளார்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.