அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 39 காசுகள் சரிந்து வரலாறு காணாத வகையில் 81.18 ஆக வர்த்தமாகி வருகிறது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.