இந்திய தடகள வீராங்கனை பூவம்மாவுக்கு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டிருந்த 3 மாத தடை, தற்போது 2 ஆண்டுகளாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊக்கமருந்து பயன்படுத்திய விவகாரத்தில் அவர் மீது இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்ப்டடுள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.