ஜேம்ஸ் வெப் எனும் தொலைநோக்கி நெப்டியூன் கோளை துல்லியமாகப் படம் பிடித்து அனுப்பி உள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: