பாப்புலர் ஃபிரன்ட் அமைப்பு கேரளாவில் நடத்திவரும் பந்த் போராட்டத்தில் வன்முறை சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.