உலக அளவில் புகழ் பெற்ற மோட்டோஜிபி பைக் ரேஸ் முதல் முறையாக இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளது. அத்துடன் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு இந்த பைக் பந்தயத்தை நடத்துவதற்கான ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.