இன்ஸ்டாவில் ரீல்களை உருவாக்கும் நபருக்கும் தெரியாமலேயே அவரது தம்ப்நெயில் இமேஜை மாற்றும் விதமாக அமைந்திருந்த மிகப் பெரிய பக்-ஐ கண்டறிந்த இந்திய மாணவருக்கு வெகுமதியாக ரூ. 38 லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.