இந்த ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி. அரசு நிகழ்ச்சிகளை அனைவருக்கும் ஏற்றாற் போல் சமமாக ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் – செந்தில்குமார் எம்.பி.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: