குட்கா கடத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், அவர்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள், பெங்களூரில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட குட்காவை உள்ளூரில் விற்பனை செய்பவர்கள் என அனைவரையும் கண்டுபிடிக்கும் வகையில் தீவிர விசாரணை நடக்கிறது. குட்கா கடத்தலில் ஈடுபட்டவர்கள், விற்பனை செய்பவர்களின் வங்கி கணக்கை முடக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

கைதுசெய்யப்பட்டவர்கள்

கைதுசெய்யப்பட்டவர்கள்

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.