டெல்லி: இந்தியாவில் 15 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களின் வேலையின்மையில் 37.3 சதவிகிதத்துடன் ஹரியானா மாநில முதலிடத்தில் உள்ளது. வேலையின்மை தமிழ்நாட்டில் 7.2 %, உத்திரபிரதேசம் 3.9%, பீகார் 12.8 %, குஜராத் 2.6%, ராஜஸ்தான் 31.4%, மேற்கு வங்கம் 7.4%-த்துடனும் உள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.