கடந்த செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி அன்று, வெள்ளை நிற காரில் நாய் ஒன்றை கயிற்றில் கட்டி டாக்டர் ரஜினி குவாலா என்பவர் அதனை இழுத்துக் கொண்டு சென்றுள்ளார்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.