உத்தரப் பிரதேசத்தில் கபடி வீரர்களுக்குக் கழிவறையில் உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published.