ஆய்வுக்காக திருச்சி விமான நிலையம் சென்றபோது தடுப்புக் கம்பியில் கார் மோதியது – யாருக்கும் காயமில்லை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *